video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 67: Tiền Việt Nam
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
1. Giới thiệu tiền Việt Nam
2. Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học

1. Giới thiệu tiền Việt Nam

Học sinh tìm hiểu đặc điểm và ý nghĩa của các tờ tiền 20 000 đồng, 50 000 đồng và 100 000 đồng.

2. Bài tập vận dụng

Học sinh vận dụng làm một số bài tập tính toán liên quan đến tiền và tình huống thực tiễn.

Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 66: Phép trừ các số trong phạm vi 100000
Thời lượng: 13 phút 25 giây
Bài học tiếp