video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 68: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
1. Các ví dụ
2. Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học

1. Các ví dụ

Hướng dẫn học sinh thực hiện các ví dụ:

Bước 1: Đặt tính

Bước 2: Nhân thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất lần lượt từ phải sang trái.

2. Bài tập vận dụng

Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 67: Tiền Việt Nam
Thời lượng: 14 phút 43 giây
Bài học tiếp