video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 69: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Các ví dụ
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Các ví dụ
Thông qua các ví dụ mẫu, học sinh biết cách chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.
2. Bài tập vận dụng
Học sinh thực hành các dạng bài tập như:
Tìm kết quả của phép chia;
Tính giá trị của biểu thức;
Giải bài toán có lời văn.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp