video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 70: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Bài toán mở đầu
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Bài toán mở đầu
Ngoài dạng toán mà học sinh đã học về bài toán liên quan đến rút về đơn vị (trong chương trước), bài học này sẽ cung cấp cho các con dạng toán 2:
Bước 1: Rút về đơn vị
Bước 2: Tính số phần của một giá trị (thực hiện phép chia).
Qua đó học sinh phân biệt với dạng toán 1.
2. Bài tập vận dụng
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 71: Ôn tập các số đến 100 000
Thời lượng: 16 phút 11 giây