video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 71: Ôn tập các số đến 100 000
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Dạng 1. Đọc viết các số đến 100 000
Dạng 2. Viết số thành tổng và ngược lại
Dạng 3. Thứ tự số
Dạng 4. So sánh các số trong phạm vi 100 000
Tóm tắt bài học
Học sinh ôn tập các dạng toán cơ bản sau:
Dạng 1. Đọc viết các số đến 100 000
Dạng 2. Viết số thành tổng và ngược lại
Dạng 3. Thứ tự số
Dạng 4. So sánh các số trong phạm vi 100 000
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp