video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 72: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Dạng 1. Tính nhẩm
Dạng 2. Đặt tính rồi tính
Dạng 3. Tìm x
Dạng 4. Giải bài toán có lời văn
Tóm tắt bài học
Trong chủ đề Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100 000, các con được ôn luyện các dạng toán cơ bản sau:
Dạng 1. Tính nhẩm
Dạng 2. Đặt tính rồi tính
Dạng 3. Tìm x
Dạng 4. Giải bài toán có lời văn.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 71: Ôn tập các số đến 100 000
Thời lượng: 16 phút 11 giây
Bài học tiếp
Bài 73: Ôn tập về đại lượng
Thời lượng: 15 phút 13 giây