video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 73: Ôn tập về đại lượng
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Đơn vị đo độ dài
Đơn vị đo khối lượng
Đơn vị đo thời gian
Tiền Việt Nam
Bài tập tổng hợp
Tóm tắt bài học
Trong chủ đề Ôn tập về đại lượng, các con sẽ được hệ thống lại các đại lượng đã học đồng thời ôn tập các dạng toán liên quan đến các đại lượng đã học:
1. Đơn vị đo độ dài
2. Đơn vị đo khối lượng
3. Đơn vị đo thời gian
4. Tiền Việt Nam.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 74: Ôn tập về hình học
Thời lượng: 17 phút 52 giây