video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 74: Ôn tập về hình học
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Góc vuông, trung điểm của đoạn thẳng
Hình vuông, hình chữ nhật
Tóm tắt bài học
Trong chủ đề Ôn tập về hình học, các con sẽ được ôn tập về các kiến thức hình học trọng tâm mà các con được học ở chương trình môn Toán lớp 3.
1) Góc vuông: Cách nhận biết và xác định góc vuông.
Cách xác định trung điểm của đoạn thẳng.
2) Hình vuông và hình chữ nhật: 
- Nhắc lại công thức tính chu vi và diện tích.
- Thực hành các dạng toán: Tính chu vi, diện tích của hình.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 73: Ôn tập về đại lượng
Thời lượng: 15 phút 13 giây
Bài học tiếp
Bài 75: Ôn tập về giải toán
Thời lượng: 13 phút 6 giây