video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 75: Ôn tập về giải toán
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Bài toán 1
Bài toán 2
Bài toán 3
Bài toán 4
Tóm tắt bài học
Ôn tập về giải toán
Các con vận dụng các dạng toán đã được học vào giải quyết các bài toán từ 1 đến 4. Tất cả các bài toán trên đều có thể giải bằng hai phép tính. Do đó các con cần nắm vững tất cả phương pháp giải các dạng toán đã học.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 74: Ôn tập về hình học
Thời lượng: 17 phút 52 giây