video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 1: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Đọc, viết các số có ba chữ số
Thứ tự số
So sánh các số có ba chữ số
Tóm tắt bài học
1. Đọc, viết các số có 3 chữ số
- Đọc và viết số theo từng hàng (cấu tạo số) và theo thứ tự từ trái sang phải;
- Dựa vào dấu hiệu chữ số tận cùng: 1, 4, 5
- Thực hành đọc viết
 
2. Thứ tự số
Dãy số tự nhiên liên tiếp theo thứ tự tăng dần và giảm dần
 
3. So sánh các số có 3 chữ số
- So sánh từng hàng, trăm đến chục rồi mới đến đơn vị
- Bài tập vận dụng:
So sánh, tìm số bé nhất, số lớn nhất, sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần (giảm dần).
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học tiếp