video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 3: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Quy tắc cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Quy tắc cộng các số có 3 chữ số (có nhớ một lần)
 
Bước 1: Đặt tính theo cột dọc
Bước 2: Cộng từ phải sang trái và lưu ý đây là phép cộng có nhớ một lần nên phải nhớ tổng sang hàng tiếp theo.
 
2. Bài tập vận dụng
 
Thực hành đặt tính, tính;
Giải bài toán có lời văn liên quan đến đường gấp khúc và phép cộng các số có 3 chữ số (có nhớ một lần).
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp