video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 4: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Quy tắc trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Quy tắc trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
 
Bước 1: Đặt tính theo cột dọc
Bước 2: Trừ từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vị.
Lưu ý:  Mượn giá trị hàng tiếp theo của số bị trừ thì trước khi trừ phải nhớ vào số trừ hoặc bớt giá trị số bị trừ của hàng tiếp theo.
 
2. Bài tập vận dụng
 
Tính, giải bài toán có lời văn liên quan đến phép tính trừ.
 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 5: Ôn tập các bảng nhân
Thời lượng: 20 phút 25 giây