video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 5: Ôn tập các bảng nhân
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Ôn tập các bảng nhân
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Ôn tập các bảng nhân
 
- Nhắc lại về phép nhân: Phép nhân được hình thành từ tổng các số hạng giống nhau
 + Thành phần của phép nhân: Thừa số và tích
 +  Tính chất cơ bản của phép nhân: Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không đổi
- Ôn tập củng cố lại các bảng nhân từ 2 đến 5: Học sinh nhẩm thuộc lòng theo bài giảng 
- Bổ sung, mở rộng và nâng cao thêm các kiến thức liên quan.
 
2. Bài tập vận dụng
 
- Tính nhẩm, tính giá trị biểu thức;
- Giải bài toán có lời văn liên quan đến phép tính nhân;
- Tính chu vi của tứ giác.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 6: Ôn tập các bảng chia
Thời lượng: 15 phút 12 giây