video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 6: Ôn tập các bảng chia
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Ôn tập các bảng chia
Ôn tập về các phân số
Tóm tắt bài học
1. Ôn tập các bảng chia
 
- Nhắc lại về phép chia: Phép chia là phép tính ngược của phép nhân. 
- Các thành phần của phép chia: Số bị chia, số chia và thương.
- Bài tập vận dụng:
+ Tính nhẩm;
+ Tìm x;
+ Giải bài toán có lời văn liên quan đến phép chia
 
2. Ôn tập các phân số \(\frac{1}{2};\frac{1}{3};\frac{1}{4};\frac{1}{5}.\)
Nhắc lại các phân số đã học và làm bài tập vận dụng
 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 5: Ôn tập các bảng nhân
Thời lượng: 20 phút 25 giây
Bài học tiếp
Bài 7: Ôn tập hình học
Thời lượng: 20 phút 5 giây