video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 7: Ôn tập hình học
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Đường gấp khúc
Hình tam giác
Hình tứ giác
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Đường gấp khúc
Độ dài đường gấp khúc bằng tổng độ dài các đoạn thẳng tạo thành.

2. Hình tam giác
Hình tam giác có 3 đỉnh và 3 cạnh
Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài các cạnh của tam giác đó.

3.  Hình tứ giác
- Hình tam giác có 4 đỉnh và 4 cạnh.
- Chu vi hình tứ giác bằng tổng độ dài các cạnh của tứ giác đó.
- Hình chữ nhật: Có hai cặp cạnh bằng nhau;
- Hình vuông có tất cả các cạnh bằng nhau.

4. Bài tập vận dụng
- Tính độ dài đường gập khúc, chu vi tam giác, tứ giác;
- Đếm số hình vuông, hình tam giác.
Phương pháp đếm hình:
Bước 1: Đánh số thứ tự các hình đơn;
Bước 2: Đếm các hình vuông (tam giác) đơn theo thứ tự từ trên xuống dưới và từ trái sang phải rồi liệt kê;
Bước 3: Đếm các hình vuông (tam giác) được ghép từ các hình đơn rồi liệt kê
Đếm các hình vừa liệt kê.
 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 6: Ôn tập các bảng chia
Thời lượng: 15 phút 12 giây
Bài học tiếp
Bài 8: Ôn tập về giải toán
Thời lượng: 16 phút 28 giây