video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 8: Ôn tập về giải toán
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Phương pháp chung giải bài toán có lời văn
Bài toán nhiều hơn, ít hơn
Bài toán tìm phần hơn, phần kém
Tóm tắt bài học
Phương pháp giải bài toán có lời văn gồm 4 bước:
Bước 1: Đọc kĩ đề bài
Bước 2: Tóm tắt đề bài
Bước 3: Phân tích bài toán tìm cách giải
Bước 4: Giải bài toán
Ngoài ra các con nên làm thêm bước khai thác bài toán (đặc biệt với các con khá và giỏi)
 
1. Bài toán nhiều hơn (ít hơn)
Thực hiện phép cộng (phép trừ).
 
2. Bài toán tìm phần hơn, phần kém
Lấy số lớn trừ số bé
Cả hai dạng toán trên ta nên dùng phương pháp tóm tắt sơ đồ đoạn thẳng.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 7: Ôn tập hình học
Thời lượng: 20 phút 5 giây
Bài học tiếp
Bài 9: Xem đồng hồ
Thời lượng: 24 phút 8 giây