video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 9: Xem đồng hồ
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Cách xem đồng hồ số
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Cách xem đồng hồ số
- 1 giờ = 60 phút
  1 ngày = 24 giờ
- Cách xem giờ đúng
- Cách xem giờ hơn: Số giờ, số phút hơn
- Cách xem giờ kém: Số giờ kế tiếp, kém, số phút kém
- Cách xác định giờ theo thời điểm trong ngày: Cách đọc giờ từ 1 giờ chiều (13 giờ)
 
2. Bài tập vận dụng
- Thực hành xem đồng hồ, thiết lập thời khóa biểu sinh hoạt hàng ngày;
- Cách chỉnh đồng hồ;
- Giải bài toán liên quan đến khoảng thời gian dựa vào xem đồng hồ.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 8: Ôn tập về giải toán
Thời lượng: 16 phút 28 giây
Bài học tiếp
Bài 10: Bảng nhân 6
Thời lượng: 14 phút 11 giây