video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 10: Bảng nhân 6
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Bảng nhân 6
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Bảng nhân 6
- Xây dựng và thành lập bảng nhân 6.
- Chỉ ra quy luật của bảng nhân 6: Kết quả là dãy số đếm thêm 6 đơn vị.
 
2. Bài tập vận dụng
- Tính nhẩm;
- Tính ;
- Giải toán có lời văn liên quan đến phép tính nhân;
- Điền số thích hợp vào ô trống: Tập đếm thêm 6.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 9: Xem đồng hồ
Thời lượng: 24 phút 8 giây