video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 11: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Quy tắc nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Quy tắc nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)
- Bước 1: Đặt tính theo cột dọc sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.
- Bước 2: Tính
Nhân lần lượt từ phải sang trái;nhân thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất
 
2. Bài tập vận dụng
- Đặt tính rồi tính
- Giải bài toán có liên quan đến phép tính nhân
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 10: Bảng nhân 6
Thời lượng: 14 phút 11 giây