video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 12: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Quy tắc nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Quy tắc nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
- Bước 1: Đặt tính;
- Bước 2: Tính
Nhân lần lượt từ phải sang trái, nhân thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất và có nhớ số chục ở tích đơn vị sang tích chục.
 
2. Bài tập vận dụng
- Đặt tính rồi tính;
- Tìm x;
- Giải bài toán có lời văn liên quan đến phép nhân.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học tiếp
Bài 13: Bảng chia 6
Thời lượng: 14 phút 29 giây