video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 13: Bảng chia 6
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Bảng chia 6
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Bảng chia 6
- Xây dựng bảng chia 6 từ bảng nhân 6
- Giúp học sinh học thuộc lòng bảng chia 6 dựa vào quy luật bảng chia và bảng nhân 6.
 
2. Bài tập vận dụng
- Tính nhẩm
- Giải bài toán chia đều
- Nhận biết phân số  \(\frac{1}{6}\)
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp