video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 14: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Tìm một phần trong các phần bằng nhau của một số
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Tìm một phần trong các phần bằng nhau của một số
Bài toán 1.
Bài toán 2.
Từ hai bài toán đưa ra phương pháp giải:
Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số, ta lấy số đó chia cho số phần.
 
2. Bài tập vận dụng
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 13: Bảng chia 6
Thời lượng: 14 phút 29 giây
Bài học tiếp