video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 15: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (chia hết ở các lượt chia)
Bước 1: Đặt tính 
Bước 2: Chia lần lượt từ trái sang phải, chia từ hàng chục của số bị chia rồi mới chia đến hàng đơn vị
Ở mỗi lượt chia, ta thực hiện liên tiếp các phép tính nhẩm chia - nhân - trừ.
 
2. Bài tập vận dụng
- Đặt tính rồi tính;
- Tìm một trong các phần bằng nhau của một số;
- Giải các bài toán có lời văn.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 16: Phép chia hết và phép chia có dư
Thời lượng: 18 phút 21 giây