video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 16: Phép chia hết và phép chia có dư
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Phép chia hết
Phép chia có dư
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Phép chia hết
Phép chia hết là phép chia có số dư bằng 0
 
2. Phép chia có dư
+ Trong các phép chia có dư: Số dư luôn lớn hơn 0 và bé hơn số chia
+ Ước lượng thương đối với các phép chia có dư: Thương là số mà khi nhân với số chia, ta được số gần nhất với số bị chia.
 
3. Bài tập vận dụng
- Thực hành các phép chia hết và phép chia có dư. Rút ra nhận xét:
+ Số dư bé nhất bằng 1;
+ Phép chia có số dư lớn nhất là phép chia có số dư bé hơn số chia 1 đơn vị.
- Xét tính đúng sai trong cách ước lượng thương.
- Vận dụng giải toán có lời văn.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 17: Bảng nhân 7
Thời lượng: 12 phút 26 giây