video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 17: Bảng nhân 7
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Bảng nhân 7
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Bảng nhân 7
- Thành lập bảng nhân 7, phát hiện quy luật của bảng nhân 7: Kết quả các phép nhân trong bảng nhân 7 là dãy số đếm thêm 7, bắt đầu từ 7.
- Học thuộc lòng bảng nhân 7.
 
2. Bài tập vận dụng
- Tính nhẩm;
- Giải các bài toán có liên quan đến phép nhân 7;
- Thực hành đếm thêm 7.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 16: Phép chia hết và phép chia có dư
Thời lượng: 18 phút 21 giây
Bài học tiếp
Bài 18: Gấp một số lên nhiều lần
Thời lượng: 13 phút 25 giây