video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 18: Gấp một số lên nhiều lần
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Bài toán gấp một số lên nhiều lần
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Bài toán gấp một số lên nhiều lần
Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân số lần.
 
2. Bài tập vận dụng
- Thực hiện giải bài toán gấp 1 số lên nhiều lần
 - Phân biệt với dạng toán: Nhiều hơn một số đơn vị (ta lấy số đó cộng số đơn vị)
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 17: Bảng nhân 7
Thời lượng: 12 phút 26 giây
Bài học tiếp
Bài 19: Bảng chia 7
Thời lượng: 12 phút 20 giây