video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 19: Bảng chia 7
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Thành lập bảng chia 7
Học thuộc bảng chia 7
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Bảng chia 7
- Thành lập bảng chia 7 từ bảng nhân 7
- Học thuộc lòng bảng chia 7 dựa vào đặc điểm:
+ Số chia là 7;
+ Số bị chia là dãy số đếm thêm 7; bắt đầu từ 7;
+ Thương là dãy số 1; 2; 3; .. ; 10.
 
2. Bài tập vận dụng
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 18: Gấp một số lên nhiều lần
Thời lượng: 13 phút 25 giây
Bài học tiếp
Bài 20: Giảm đi một số lần
Thời lượng: 13 phút 8 giây