video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 20: Giảm đi một số lần
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Giảm một số đi nhiều lần
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Giảm một số đi nhiều lần
- Thông qua các ví dụ, học sinh rút ra:
Muốn giảm một số đi nhiều lần, ta lấy số đó chia số lần
- Phân biệt với giảm một số đi một số đơn vị: Ta lấy số đó trừ đi số đơn vị cần giảm.
 
2. Bài tập vận dụng
Học sinh thực hành giải các bài tập vận dụng, áp dụng thành thạo giảm một số đi nhiều lần
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 19: Bảng chia 7
Thời lượng: 12 phút 20 giây
Bài học tiếp
Bài 21: Tìm số chia
Thời lượng: 11 phút 14 giây