video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 21: Tìm số chia
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Tìm số chia
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Tìm số chia x chưa biết
Trong phép chia hết, muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương
Số chia = Số bị chia : thương
 
2. Bài tập vận dụng
 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 20: Giảm đi một số lần
Thời lượng: 13 phút 8 giây
Bài học tiếp
Bài 22: Góc vuông. Góc không không
Thời lượng: 22 phút 5 giây