video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 22: Góc vuông. Góc không không
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Làm quen với góc
Góc vuông. Góc không vuông
Nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Làm quen với góc
Góc được tạo bởi hai cạnh có chung một điểm gốc.
Điểm gốc đó được gọi là đỉnh
 
2. Góc vuông và góc không vuông
 
3. Nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke
- Nhận biết góc vuông bằng ê ke:
Bước 1: Xác định góc vuông trên thước ê ke
Bước 2: Đặt đỉnh của góc vuông ê ke trùng với đỉnh của góc cần kiểm tra và một cạnh góc vuông trên ê ke trùng với cạnh của góc cần kiểm tra
+ Nếu cạnh còn lại của góc cần kiểm tra trùng với cạnh góc vuông còn lại của ê ke thì góc đó là góc vuông;
+ Ngược lại, nếu cạnh còn lại của góc cần kiểm tra không trùng với cạnh góc vuông còn lại của ê ke thì góc đó là góc không vuông
- Vẽ góc vuông bằng ê ke
 
4. Bài tập vận dụng
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 21: Tìm số chia
Thời lượng: 11 phút 14 giây
Bài học tiếp
Bài 23: Đề-ca-mét. Héc-tô-mét
Thời lượng: 10 phút 24 giây