video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 23: Đề-ca-mét. Héc-tô-mét
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Ôn tập các số đo độ dài đã học
Đề-ca-mét. Héc-tô-mét
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Ôn tập các đơn vị đo độ dài đã học
\(\text{mm, cm, dm, m, km}\)
 
2. Đề-ca-mét. Héc-tô-mét.
- Đề-ca-mét là đơn vị đo độ dài, viết tắt là dam.
1dam = 10m
- Héc-tô-mét là đơn vị đo độ dài, viết tắt là hm.
1hm=100m
1hm=10dam
 
3. Bài tập vận dụng
- Nhắc lại mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài
- Chuyển đổi đơn vị đo độ dài: Từ dam, hm sang m
- Thực hiện phép tính với số đo độ dài của hai đơn vị vừa học
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 22: Góc vuông. Góc không không
Thời lượng: 22 phút 5 giây
Bài học tiếp