video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 24: Bảng đơn vị đo độ dài. Thực hành đo độ dài
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Bảng đơn vị đo độ dài
Bài tập vận dụng
Thực hành đo độ dài
Tóm tắt bài học
1. Bảng đơn vị đo độ dài
  - Hệ thống các đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ lớn đến bé:
                      \(km,hm,dam,m,dm,cm,mm\)
- Mối quan hệ giữa hai đơn vị liền kề, giữa các đơn vị đo độ dài với đơn vị mét.
 
2. Bài tập vận dụng
Áp dụng bảng đo đơn vị độ dài để làm các bài tập:
- Chuyển đội số đo độ dài từ đơn vị lớn sang đơn vị bé
- Thực hành phép tính với số đo đơn vị độ dài;
- Chuyển đổi từ số đo đơn vị độ dài có đơn vị ghép sang số đo độ dài có 1 đơn vị.
 
3. Thực hành đo độ dài
- Vẽ đoạn thẳng với độ dài cho trước;
- Đo chiều dài cây bút và một số vật dụng hàng ngày
- So sánh chiều cao 
 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 23: Đề-ca-mét. Héc-tô-mét
Thời lượng: 10 phút 24 giây
Bài học tiếp
Bài 25: Bài toán giải bằng 2 phép tính
Thời lượng: 18 phút 53 giây