video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 25: Bài toán giải bằng 2 phép tính
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Bài toán 1
Bài toán 2
Bài toán 3
Bài toán 4
Tóm tắt bài học
Bài toán 1
Học sinh làm quen với bài toán giải bằng hai phép tính thông qua bài toán thể hiện dưới dạng 2 câu hỏi.
Từ đây, các con hiểu được: Bài toán giải bằng 2 phép tính là sự kết hợp của hai bài toán, các con cần đọc kĩ đề bài, lập luận chặt chẽ, cẩn thận và chính xác có hướng giải chính xác.
 
Bài toán 2
Các con tiếp tục thực hành với bài toán giải bằng hai phép tính:
- Phép tính 1: Bài toán ít hơn khi tìm số con cá ở bể thứ hai
- Phép tính 2: Bài toán tính tổng khi đi tìm số cá ở cả hai bể.
 
Bài toán 3
 Bài toán được giải bằng 2 phép tính:
- Phép tính 1: Bài toán gấp một số lên nhiều lần khi tìm xe bán được trong ngày chủ nhật
- Phép tính 2: Bài toán tính tổng khi đi tìm số xe bán được trong cả hai ngày.
Ở bài toán 3, yêu cầu học sinh chủ động nhiều hơn. Các con có thể tự mình giải bài toán dưới sự hướng dẫn của giáo viên
 
Bài toán 4
Bài toán 4 yêu cầu học sinh tự mình làm rồi đối chiếu với bài làm của cô
Qua 4 bài toán, học sinh tự rút ra bài học cho bản thân
 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 26: Bảng nhân 8
Thời lượng: 13 phút 29 giây