video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 26: Bảng nhân 8
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Bảng nhân 8
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Bảng nhân 8
 
- Thành lập bảng nhân 8
- Học thuộc lòng bảng nhân 8:
+ Thừa số thứ nhất là 8
+ Thừa số thứ 2 là dãy số 1, 2, 3,…, 10
+ Tích là dãy số đếm thêm 8, bắt đầu từ 8.
- Thực hành học thuộc bảng nhân 8
 
2. Bài tập vận dụng
 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 25: Bài toán giải bằng 2 phép tính
Thời lượng: 18 phút 53 giây
Bài học tiếp