video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 27: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Quy tắc nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Quy tắc nhân số có 3 chữ số với số có một chữ số
 
Bước 1: Đặt tính;
Bươc 2: Nhân lần lượt từ phải qua trái
Nhân thừa số thứ 2 với từng chữ số (hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm) của thừa số thứ nhất
Lượt nhân nào có nhớ, ta nhớ (số chục hoặc số trăm) sang hàng tiếp theo
 
2. Bài tập vận dụng
 
- Luyện tập - Thực hành nhân
- Tìm x
- Giải bài toán có liên quan đến phép nhân
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 26: Bảng nhân 8
Thời lượng: 13 phút 29 giây
Bài học tiếp