video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 3 - Sách Kết nối tri thức) Bài 37: Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông
Tóm tắt bài học
Tính được chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông khi biết độ dài các cạnh.
-  Khám phá, tìm hiểu về chu vi.
- Thực hành tính chu vi
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp