video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 4) Bài 29: Nhân với số có hai chữ số
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Nhân với số có hai chữ số
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Nhân với số có hai chữ số
Khi đặt tính rồi tính đối với phép nhân với số có hai chữ số, ta cần lưu ý :
- Đặt tính thẳng hàng, thẳng cột với nhau.
- Tích riêng thứ hai phải viết lùi sang bên trái một cột so với tích riêng thứ nhất.
 
2. Bài tập vận dụng
Bài tập vận dụng giúp các con thành thạo hơn trong việc tính nhân với số có hai chữ số.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 28: Nhân một số với một hiệu
Thời lượng: 25 phút 1 giây
Bài học tiếp