video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 4) Bài 34: Chia một số cho một tích
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Chia một số cho một tích
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Chia một số cho một tích
Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.
 
2. Bài tập vận dụng
Giúp các con thành thạo hơn trong việc tính toán các biểu thức có dạng chia một số cho một tích và giải các bài toán có liên quan.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 33: Chia cho số có một chữ số
Thời lượng: 17 phút 57 giây
Bài học tiếp
Bài 35: Chia một tích cho một số
Thời lượng: 19 phút 15 giây