video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 4) Bài 40: Dấu hiệu chia hết cho 5
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Dấu hiệu chia hết cho 5
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Dấu hiệu chia hết cho 5
Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì sẽ chia hết cho 5.
 
2. Bài tập vận dụng
Giúp các con thành thạo hơn trong các bài tập có liên quan đến việc nhận biết các số chia hết cho 5
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 39: Dấu hiệu chia hết cho 2
Thời lượng: 18 phút 45 giây
Bài học tiếp
Bài 41: Dấu hiệu chia hết cho 9
Thời lượng: 18 phút 55 giây