video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 4) Bài 50: Phép trừ phân số
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Phép trừ phân số
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
- Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.
- Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi trừ hai phân số đó.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 49: Phép cộng phân số
Thời lượng: 28 phút 26 giây
Bài học tiếp
Bài 51: Phép chia phân số
Thời lượng: 0 giây