video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 4) Bài 62: Ôn tập về hình học
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 61: Ôn tập về đại lượng
Thời lượng: 8 phút 11 giây
Bài học tiếp
Bài 63: Ôn tập về tìm số trung bình cộng
Thời lượng: 12 phút 52 giây