video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 5) Bài 14: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thâp phân
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Hàng của số thập phân
Đọc, viết số thập phân
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Hàng của số thập phân
Nhận biết các hàng, giá trị của các chữ số ở các hàng.
Quan hệ giữa các đơn vị của 2 hàng liền nhau.
- Mỗi đơn vị của một hàng bằng 10 đơn vị của hàng thấp hơn liền sau nó.
- Mỗi đơn vị của một hàng bằng \(\frac{1}{10}\) đơn vị của hàng cao  hơn liền trước nó.
 
2. Đọc, viết số thập phân
Đọc số thập phân
 - Muốn đọc một số thập phân, ta đọc lần lượt từ hàng cao tới hàng thấp: trước hết đọc phần nguyên, đọc dấu “phẩy”, sau đó đọc phần thập phân.
 
Viết số thập phân
- Muốn viết một số thập phân, ta viết lần lượt từ hàng cao tới hàng thấp: trước hết viết phần nguyên, viết dấu “phẩy”, sau đó viết phần thập phân
Cấu tạo số thập phân, cách đọc một số thập phân đơn giản.
 .
 
3. Bài tập vận dụng
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 13: Khái niệm số thập phân
Thời lượng: 24 phút 0 giây
Bài học tiếp