video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 5) Bài 21: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Quy tắc nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Quy tắc nhân một số thập phân với một số tự nhiên
 -  Nhân như nhân các số tự nhiên.
 -  Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.
 
2. Bài tập vận dụng
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 20: Trừ hai số thập phân
Thời lượng: 15 phút 30 giây
Bài học tiếp