video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 5) Bài 25: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ...
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Quy tắc chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, …
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Quy tắc chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, …
Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, … ta chỉ việc dịch chuyển dấu phẩy sang bên trái một, hai, ba, … chữ số.
 
 
2. Bài tập vận dụng
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận