video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 5) Bài 28: Chia một số thập phân cho một số thập phân
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Quy tắc chia một số thập phân cho một số thập phân
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Quy tắc chia một số thập phân cho một số thập phân
Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:
- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì dịch chuyển dấu phẩy của số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.
- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên
 
2. Bài tập vận dụng
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp