video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6 sách cũ) Bài 17: Bội chung nhỏ nhất
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Bội chung nhỏ nhất
Tìm BCNN bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố
Cách tìm bội chung thông qua BCNN
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Bội chung nhỏ nhất
 
1. Bội chung nhỏ nhất
- Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó.
 
2. Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố
- Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước như sau:
Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố
Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng
Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.
 
3. Cách tìm bội chung thông qua BCNN
- Để tìm bội chung của các số đã cho, ta có thể tìm các bội của BCNN của các số đó.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 16: Ước chung lớn nhất
Thời lượng: 15 phút 26 giây
Bài học tiếp
Bài 4: Tia
Thời lượng: 9 phút 59 giây