video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6 sách cũ) Bài 26: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Nhân hai số nguyên dương
Nhân hai số nguyên âm
Kết luận
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Nhân hai số nguyên cùng dấu
 
1. Nhân hai số nguyên dương
Nhân hai số nguyên dương chính là nhân hai số tự nhiên khác 0.
 
2. Nhân hai số nguyên âm
Nhân hai số nguyên âm ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng.
Ta có nhận xét: Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên dương
 
3. Kết luận
- Mọi số nguyên nhân với 0 đều bằng 0  (a.0 = 0.a = 0)
- Nếu a, b cùng dấu thì a.b = |a|.|b|
- Nếu a,b khác dấu thì a.b = -(|a|.|b|)
Chú ý:
- Nếu a.b = 0 thì a = 0 hoặc b = 0
- Khi đổi dấu 1 thừa số thì tích sẽ đổi dấu. Khi đổi dấu hai thừa số thì tích không thay đổi
 
 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 25: Quy tắc chuyển vế
Thời lượng: 9 phút 16 giây
Bài học tiếp