Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 200.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Chi tiết câu hỏi
Tìm kiếm
damthanhnhi2008
Gửi lúc: 17:43 11-07-2019

Khi đánh trang của một quyển sách, người ta thấy trung bình mỗi trang phải dùng hai chữ số. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?
 

Toán lớp 5


254 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này
Các trong có 1 chữ số từ 1 đến 9 có :
9 - 1 + 1 = 9 trang
Các trang có 2 chúc số từ 10 đến 99 có : 
99 - 10 + 1 = 90 trang 
Để trung bình cộng mỗi trang có 2 chữ số thì số trang có 3 chữ số phải bằng số trang có 1 chữ số
Tổng số trang của quyển sách là :
9 + 90 + 9 = 108 trang
Đáp số : 108 trang
 

Báo cáo sai phạm
Các trong có 1 chữ số từ 1 đến 9 có :
9 - 1 + 1 = 9 trang
Các trang có 2 chúc số từ 10 đến 99 có : 
99 - 10 + 1 = 90 trang 
Để trung bình cộng mỗi trang có 2 chữ số thì số trang có 3 chữ số phải bằng số trang có 1 chữ số
Tổng số trang của quyển sách là :
9 + 90 + 9 = 108 trang
Đáp số : 108 trang
 

Báo cáo sai phạm
Các trong có 1 chữ số từ 1 đến 9 có :
9 - 1 + 1 = 9 trang
Các trang có 2 chúc số từ 10 đến 99 có : 
99 - 10 + 1 = 90 trang 
Để trung bình cộng mỗi trang có 2 chữ số thì số trang có 3 chữ số phải bằng số trang có 1 chữ số
Tổng số trang của quyển sách là :
9 + 90 + 9 = 108 trang
Đáp số : 108 trang
 

Báo cáo sai phạm
Các trong có 1 chữ số từ 1 đến 9 có :
9 - 1 + 1 = 9 trang
Các trang có 2 chúc số từ 10 đến 99 có : 
99 - 10 + 1 = 90 trang 
Để trung bình cộng mỗi trang có 2 chữ số thì số trang có 3 chữ số phải bằng số trang có 1 chữ số
Tổng số trang của quyển sách là :
9 + 90 + 9 = 108 trang
Đáp số : 108 trang
 

Báo cáo sai phạm
Các trong có 1 chữ số từ 1 đến 9 có :
9 - 1 + 1 = 9 trang
Các trang có 2 chúc số từ 10 đến 99 có : 
99 - 10 + 1 = 90 trang 
Để trung bình cộng mỗi trang có 2 chữ số thì số trang có 3 chữ số phải bằng số trang có 1 chữ số
Tổng số trang của quyển sách là :
9 + 90 + 9 = 108 trang
Đáp số : 108 trang

Báo cáo sai phạm
Các trong có 1 chữ số từ 1 đến 9 có :
9 - 1 + 1 = 9 trang
Các trang có 2 chúc số từ 10 đến 99 có : 
99 - 10 + 1 = 90 trang 
Để trung bình cộng mỗi trang có 2 chữ số thì số trang có 3 chữ số phải bằng số trang có 1 chữ số
Tổng số trang của quyển sách là :
9 + 90 + 9 = 108 trang
Đáp số : 108 trang

Báo cáo sai phạm
Các trong có 1 chữ số từ 1 đến 9 có :
9 - 1 + 1 = 9 trang
Các trang có 2 chúc số từ 10 đến 99 có : 
99 - 10 + 1 = 90 trang 
Để trung bình cộng mỗi trang có 2 chữ số thì số trang có 3 chữ số phải bằng số trang có 1 chữ số
Tổng số trang của quyển sách là :
9 + 90 + 9 = 108 trang
Đáp số : 108 trang

Báo cáo sai phạm
Các trong có 1 chữ số từ 1 đến 9 có :
9 - 1 + 1 = 9 trang
Các trang có 2 chúc số từ 10 đến 99 có : 
99 - 10 + 1 = 90 trang 
Để trung bình cộng mỗi trang có 2 chữ số thì số trang có 3 chữ số phải bằng số trang có 1 chữ số
Tổng số trang của quyển sách là :
9 + 90 + 9 = 108 trang
Đáp số : 108 trang

Báo cáo sai phạm
Các trong có 1 chữ số từ 1 đến 9 có :
9 - 1 + 1 = 9 trang
Các trang có 2 chúc số từ 10 đến 99 có : 
99 - 10 + 1 = 90 trang 
Để trung bình cộng mỗi trang có 2 chữ số thì số trang có 3 chữ số phải bằng số trang có 1 chữ số
Tổng số trang của quyển sách là :
9 + 90 + 9 = 108 trang
Đáp số : 108 trang

Báo cáo sai phạm
Các trong có 1 chữ số từ 1 đến 9 có :
9 - 1 + 1 = 9 trang
Các trang có 2 chúc số từ 10 đến 99 có : 
99 - 10 + 1 = 90 trang 
Để trung bình cộng mỗi trang có 2 chữ số thì số trang có 3 chữ số phải bằng số trang có 1 chữ số
Tổng số trang của quyển sách là :
9 + 90 + 9 = 108 trang
Đáp số : 108 trang

Báo cáo sai phạm

vải thưa ko che đucọ mắt tahnhs đâu


Báo cáo sai phạm

dạ thưa chú cònbạn xuantruongts nx ạ


Báo cáo sai phạm

để cho họ chờ chán thì thui


Báo cáo sai phạm

bà có nhwo tui troll bà bằng 3 nick ko


Báo cáo sai phạm

ls s mk chuyển nck nhanh như z


Báo cáo sai phạm

Hiếu đâu ! Tui ở đây thì sao


Báo cáo sai phạm

Hiếu đâu ! Tui ở đây thì sao


Báo cáo sai phạm

ước gì coó minhthuykl1 ờ dây 


Báo cáo sai phạm

bà DizDiz,MizMIz,BinzBinz ra đây xem đi


Báo cáo sai phạm

Em ơi thg đấy nó kiểu j ấy


Báo cáo sai phạm

Ib anh ggửi chô nha

em nào mún


Báo cáo sai phạm

Chấp nhận lời mời kết bạn mình đi


Báo cáo sai phạm

Cho hình bảng xếp hạng hỏi đáp đi


Báo cáo sai phạm

Ê mn ơi ib nick của ny co Minh nha

Nick:BizBiz 

 


Báo cáo sai phạm

mấy thánh đã xuất hiện r ak


Báo cáo sai phạm
Các trong có 1 chữ số từ 1 đến 9 có :
9 - 1 + 1 = 9 (trang)
Các trang có 2 chúc số từ 10 đến 99 có : 
99 - 10 + 1 = 90 (trang)
Để trung bình cộng mỗi trang có 2 chữ số thì số trang có 3 chữ số phải bằng số trang có 1 chữ số
Tổng số trang của quyển sách là :
9 + 90 + 9 = 108 (trang)
         Đáp số : 108 trang.

Báo cáo sai phạm
Các trong có 1 chữ số từ 1 đến 9 có :
9 - 1 + 1 = 9 (trang)
Các trang có 2 chúc số từ 10 đến 99 có : 
99 - 10 + 1 = 90 (trang)
Để trung bình cộng mỗi trang có 2 chữ số thì số trang có 3 chữ số phải bằng số trang có 1 chữ số
Tổng số trang của quyển sách là :
9 + 90 + 9 = 108 (trang)
         Đáp số : 108 trang.

Báo cáo sai phạm
Các trong có 1 chữ số từ 1 đến 9 có :
9 - 1 + 1 = 9 (trang)
Các trang có 2 chúc số từ 10 đến 99 có : 
99 - 10 + 1 = 90 (trang)
Để trung bình cộng mỗi trang có 2 chữ số thì số trang có 3 chữ số phải bằng số trang có 1 chữ số
Tổng số trang của quyển sách là :
9 + 90 + 9 = 108 (trang)
         Đáp số : 108 trang.

Báo cáo sai phạm

Các trang có 1 chữ số từ 1 đến 9 có: 9 - 1 + 1 = 9 (trang)
Các trang có 2 chữ số từ 10 đến 99 có: 99 - 10 + 1 = 90 (trang)
Để trung bình cộng mỗi trang có 2 chữ số thì số trang có 3 chữ số phải bằng số trang có 1 chữ số.
Tổng số trang của quyển sách là: 9 + 90 + 9 = 108 (trang)
Đáp số: 108 trang


Báo cáo sai phạm

nè suy nghĩ điều tui ns chưa


Báo cáo sai phạm
Các trong có 1 chữ số từ 1 đến 9 có :
9 - 1 + 1 = 9 (trang)
Các trang có 2 chúc số từ 10 đến 99 có : 
99 - 10 + 1 = 90 (trang)
Để trung bình cộng mỗi trang có 2 chữ số thì số trang có 3 chữ số phải bằng số trang có 1 chữ số
Tổng số trang của quyển sách là :
9 + 90 + 9 = 108 (trang)
         Đáp số : 108 trang.

Báo cáo sai phạm
Các trong có 1 chữ số từ 1 đến 9 có :
9 - 1 + 1 = 9 (trang)
Các trang có 2 chúc số từ 10 đến 99 có : 
99 - 10 + 1 = 90 (trang)
Để trung bình cộng mỗi trang có 2 chữ số thì số trang có 3 chữ số phải bằng số trang có 1 chữ số
Tổng số trang của quyển sách là :
9 + 90 + 9 = 108 (trang)
         Đáp số : 108 trang.
 

Báo cáo sai phạm

ê Minh tau tăng hạng oy 

 


Báo cáo sai phạm
Các trong có 1 chữ số từ 1 đến 9 có :
9 - 1 + 1 = 9 trang
Các trang có 2 chúc số từ 10 đến 99 có : 
99 - 10 + 1 = 90 trang 
Để trung bình cộng mỗi trang có 2 chữ số thì số trang có 3 chữ số phải bằng số trang có 1 chữ số
Tổng số trang của quyển sách là :
9 + 90 + 9 = 108 trang
Đáp số : 108 trang

Báo cáo sai phạm
Các trong có 1 chữ số từ 1 đến 9 có :
9 - 1 + 1 = 9 trang
Các trang có 2 chúc số từ 10 đến 99 có : 
99 - 10 + 1 = 90 trang 
Để trung bình cộng mỗi trang có 2 chữ số thì số trang có 3 chữ số phải bằng số trang có 1 chữ số
Tổng số trang của quyển sách là :
9 + 90 + 9 = 108 trang
Đáp số : 108 trang

Báo cáo sai phạm
Các trong có 1 chữ số từ 1 đến 9 có :
9 - 1 + 1 = 9 trang
Các trang có 2 chúc số từ 10 đến 99 có : 
99 - 10 + 1 = 90 trang 
Để trung bình cộng mỗi trang có 2 chữ số thì số trang có 3 chữ số phải bằng số trang có 1 chữ số
Tổng số trang của quyển sách là :
9 + 90 + 9 = 108 trang
Đáp số : 108 trang

Báo cáo sai phạm

mà năm nay bà mấy tuổi vậy


Báo cáo sai phạm

rồi mà bà cao m bao nhiu vậy


Báo cáo sai phạm

Thui bt oy con minh gửi tui r


Báo cáo sai phạm

Kéo xuống 1 tílà thấy mặt tui à


Báo cáo sai phạm

chắc chắn đây ko phải là mặt bà


Báo cáo sai phạm

Tỷ'ss đây nha chấp nhận lời mời nha


Báo cáo sai phạm
ơ hôm qua tui thấy ai gửi Link nick tui cơ mà

Báo cáo sai phạm

tui bít nick 5a3 và huyền thui


Báo cáo sai phạm
Các trong có 1 chữ số từ 1 đến 9 có :
9 - 1 + 1 = 9 trang
Các trang có 2 chúc số từ 10 đến 99 có : 
99 - 10 + 1 = 90 trang 
Để trung bình cộng mỗi trang có 2 chữ số thì số trang có 3 chữ số phải bằng số trang có 1 chữ số
Tổng số trang của quyển sách là :
9 + 90 + 9 = 108 trang
Đáp số : 108 trang
 

Báo cáo sai phạm

Các trong có 1 chữ số từ 1 đến 9 có :

9 - 1 + 1 = 9 trang

Các trang có 2 chúc số từ 10 đến 99 có : 

99 - 10 + 1 = 90 trang 

Để trung bình cộng mỗi trang có 2 chữ số thì số trang có 3 chữ số phải bằng số trang có 1 chữ số

Tổng số trang của quyển sách là :

9 + 90 + 9 = 108 trang

Đáp số : 108 trang

 


Báo cáo sai phạm

Các trong có 1 chữ số từ 1 đến 9 có :

9 - 1 + 1 = 9 trang

Các trang có 2 chúc số từ 10 đến 99 có : 

99 - 10 + 1 = 90 trang 

Để trung bình cộng mỗi trang có 2 chữ số thì số trang có 3 chữ số phải bằng số trang có 1 chữ số

Tổng số trang của quyển sách là :

9 + 90 + 9 = 108 trang

Đáp số : 108 trang

 


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 251 câu trả lời khác
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
20
Điểm TT tuần
11
Điểm TT tuần
8
Điểm TT tuần
7
Điểm TT tuần
5
Điểm TT tuần
4
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: