Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 200.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
HỎI ĐÁP
Tìm kiếm
DODUCKIEN130211
Gửi lúc: 10 tiếng trước (14:47)

Một cậu bé trèo lên 1 đồi thẳng . hỏi cậu bé tên lak j


Toán lớp 5


10 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này
doi thang > doi khong cong > còng khong đôi > còng ko hai > hài ko cong > hài thẳng > thằng Hải

Báo cáo sai phạm
DODUCKIEN130211 đã chọn câu trả lời này

đồi thẳng > đồi ko cong > cong ko đồi>cong ko hai>hài ko cong> HÀi Thẳng > thằng HẢI

VOTE NHA


Báo cáo sai phạm

đồi thẳng > đồi ko cong > cong ko đồi>cong ko hai>hài ko cong> HÀi Thẳng > thằng HẢI

VOTE NHA


Báo cáo sai phạm

đồi thẳng > đồi ko cong > cong ko đồi>cong ko hai>hài ko cong> HÀi Thẳng > thằng HẢI

VOTE NHA


Báo cáo sai phạm

đồi thẳng > đồi ko cong > cong ko đồi>cong ko hai>hài ko cong> HÀi Thẳng > thằng HẢI

VOTE NHA


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 7 câu trả lời khác
nguyenha2a
Gửi lúc: 20:59 16-09-2019

Năm nay tuổi cha gấp 5 lần tuổi con. 2 năm trước tuổi cha gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi hiện nay của mỗi người


Toán lớp 5


18 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này

Hiệu tuổi cha và tuổi con không thay đổi 

Số phần chỉ hiệu tuổi cha và tuổi con 2 năm trước là

6-1=5 phần

Phân số chỉ tuổi con 2 năm trước so với hiệu tuổi cha và tuổi con là

1:5=1/5 hiệu

Chia tuổi cha hiện nay thành 5 phần bằng nhau thì tuổi con hiện nay là 1 phần

Số phần chỉ tuổi con hiện nay so với hiệu tuổi cha và tuổi con là

5-1=4 phần

Phân số chỉ tuổi con hiện nay so với hiệu tuổi cha và tuổi con là

1/4-1/5=1/20 hiệu

Hiệu tuổi cha và tuổi con là

2:1/20=40 tuổi

Tuổi con hiện nay là

1/4 x 40 = 10 tuổi

Tuỏi cha hiện nay là

10x5=50 tuổi

Đ/S tự làm mỏi tay v


Báo cáo sai phạm
nguyenha2a đã chọn câu trả lời này

sao câu trả lời dài vậy

 


Báo cáo sai phạm
Hiệu tuổi cha và tuổi con không thay đổi 
Số phần chỉ hiệu tuổi cha và tuổi con 2 năm trước là
6-1=5 phần
Phân số chỉ tuổi con 2 năm trước so với hiệu tuổi cha và tuổi con là
1:5=1/5 hiệu
Chia tuổi cha hiện nay thành 5 phần bằng nhau thì tuổi con hiện nay là 1 phần
Số phần chỉ tuổi con hiện nay so với hiệu tuổi cha và tuổi con là
5-1=4 phần
Phân số chỉ tuổi con hiện nay so với hiệu tuổi cha và tuổi con là
1/4-1/5=1/20 hiệu
Hiệu tuổi cha và tuổi con là
2:1/20=40 tuổi
Tuổi con hiện nay là
1/4 x 40 = 10 tuổi
Tuỏi cha hiện nay là
10x5=50 tuổi
Hiệu tuổi cha và tuổi con không thay đổi 
Số phần chỉ hiệu tuổi cha và tuổi con 2 năm trước là
6-1=5 phần
Phân số chỉ tuổi con 2 năm trước so với hiệu tuổi cha và tuổi con là
1:5=1/5 hiệu
Chia tuổi cha hiện nay thành 5 phần bằng nhau thì tuổi con hiện nay là 1 phần
Số phần chỉ tuổi con hiện nay so với hiệu tuổi cha và tuổi con là
5-1=4 phần
Phân số chỉ tuổi con hiện nay so với hiệu tuổi cha và tuổi con là
1/4-1/5=1/20 hiệu
Hiệu tuổi cha và tuổi con là
2:1/20=40 tuổi
Tuổi con hiện nay là
1/4 x 40 = 10 tuổi
Tuỏi cha hiện nay là
10x5=50 tuổi
Hiệu tuổi cha và tuổi con không thay đổi 
Số phần chỉ hiệu tuổi cha và tuổi con 2 năm trước là
6-1=5 phần
Phân số chỉ tuổi con 2 năm trước so với hiệu tuổi cha và tuổi con là
1:5=1/5 hiệu
Chia tuổi cha hiện nay thành 5 phần bằng nhau thì tuổi con hiện nay là 1 phần
Số phần chỉ tuổi con hiện nay so với hiệu tuổi cha và tuổi con là
5-1=4 phần
Phân số chỉ tuổi con hiện nay so với hiệu tuổi cha và tuổi con là
1/4-1/5=1/20 hiệu
Hiệu tuổi cha và tuổi con là
2:1/20=40 tuổi
Tuổi con hiện nay là
1/4 x 40 = 10 tuổi
Tuỏi cha hiện nay là
10x5=50 tuổi
Hiệu tuổi cha và tuổi con không thay đổi 
Số phần chỉ hiệu tuổi cha và tuổi con 2 năm trước là
6-1=5 phần
Phân số chỉ tuổi con 2 năm trước so với hiệu tuổi cha và tuổi con là
1:5=1/5 hiệu
Chia tuổi cha hiện nay thành 5 phần bằng nhau thì tuổi con hiện nay là 1 phần
Số phần chỉ tuổi con hiện nay so với hiệu tuổi cha và tuổi con là
5-1=4 phần
Phân số chỉ tuổi con hiện nay so với hiệu tuổi cha và tuổi con là
1/4-1/5=1/20 hiệu
Hiệu tuổi cha và tuổi con là
2:1/20=40 tuổi
Tuổi con hiện nay là
1/4 x 40 = 10 tuổi
Tuỏi cha hiện nay là
10x5=50 tuổi
Hiệu tuổi cha và tuổi con không thay đổi 
Số phần chỉ hiệu tuổi cha và tuổi con 2 năm trước là
6-1=5 phần
Phân số chỉ tuổi con 2 năm trước so với hiệu tuổi cha và tuổi con là
1:5=1/5 hiệu
Chia tuổi cha hiện nay thành 5 phần bằng nhau thì tuổi con hiện nay là 1 phần
Số phần chỉ tuổi con hiện nay so với hiệu tuổi cha và tuổi con là
5-1=4 phần
Phân số chỉ tuổi con hiện nay so với hiệu tuổi cha và tuổi con là
1/4-1/5=1/20 hiệu
Hiệu tuổi cha và tuổi con là
2:1/20=40 tuổi
Tuổi con hiện nay là
1/4 x 40 = 10 tuổi
Tuỏi cha hiện nay là
10x5=50 tuổi
Hiệu tuổi cha và tuổi con không thay đổi 
Số phần chỉ hiệu tuổi cha và tuổi con 2 năm trước là
6-1=5 phần
Phân số chỉ tuổi con 2 năm trước so với hiệu tuổi cha và tuổi con là
1:5=1/5 hiệu
Chia tuổi cha hiện nay thành 5 phần bằng nhau thì tuổi con hiện nay là 1 phần
Số phần chỉ tuổi con hiện nay so với hiệu tuổi cha và tuổi con là
5-1=4 phần
Phân số chỉ tuổi con hiện nay so với hiệu tuổi cha và tuổi con là
1/4-1/5=1/20 hiệu
Hiệu tuổi cha và tuổi con là
2:1/20=40 tuổi
Tuổi con hiện nay là
1/4 x 40 = 10 tuổi
Tuỏi cha hiện nay là
10x5=50 tuổi
Hiệu tuổi cha và tuổi con không thay đổi 
Số phần chỉ hiệu tuổi cha và tuổi con 2 năm trước là
6-1=5 phần
Phân số chỉ tuổi con 2 năm trước so với hiệu tuổi cha và tuổi con là
1:5=1/5 hiệu
Chia tuổi cha hiện nay thành 5 phần bằng nhau thì tuổi con hiện nay là 1 phần
Số phần chỉ tuổi con hiện nay so với hiệu tuổi cha và tuổi con là
5-1=4 phần
Phân số chỉ tuổi con hiện nay so với hiệu tuổi cha và tuổi con là
1/4-1/5=1/20 hiệu
Hiệu tuổi cha và tuổi con là
2:1/20=40 tuổi
Tuổi con hiện nay là
1/4 x 40 = 10 tuổi
Tuỏi cha hiện nay là
10x5=50 tuổi

Báo cáo sai phạm

hiêu tuoi 2cha con ko thay doi . chia tuoi cha 2nam truoc thanh 6 phan bang nhau thi tuoi con 2 nam truoc la 1 phan . so phan chi hieu tuoi 2cha con 2nam truoc la: 6-1=5phan. phan so chi tuoi con 2 nam truoc so voi hieu tuoi 2 cha con la : 1:5=1/5hieu. chia tuoi cha hien nay thanh 5 phan bang nhau thi tuoi con hien nay la 1 phan . so phan chi tuoi con hien nay so voi hieu tuoi 2 cha con la:5-1=4phan.phan so chi tuoi con hien nay so voi hieu tuoi 2cha con la:1:4=1/4. phan so chi 2 tuoi chenh lech giua tuoi con hien nay voi tuoi con 2 nam truoc la:1/4-1/5=1/20hieu.hieu tuoi cha va tuoi con la:2:1/20=40tuoi.tuoi con hien nay la:1/4x40=10tuoi.tuoi bo hien nay la :10+40=50.


Báo cáo sai phạm

các bạn ghi ra lời giải cho mình cái

 


Báo cáo sai phạm

mà 2 năm trc tuổi cha gấp 6 lần tuổi con hiện tại hay 2 năm trc


Báo cáo sai phạm

bạn ghi ra lời giải cái

 


Báo cáo sai phạm

mình vote cho bn rồi nguyenha2a à


Báo cáo sai phạm

vote đi i i i i i  i i   i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i  ơ


Báo cáo sai phạm

cha 50 tuoi ; con 10 tuoi nhe vote nha


Báo cáo sai phạm

làm ra lời giải cho mình cái

 


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 15 câu trả lời khác
nguyenha2a
Gửi lúc: 20:05 16-09-2019

Viết phân số 1/2 thành tổng của hai phân số thập phân có mẫu số khác nhau :


Toán lớp 5


21 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này
có thể bằng nh lắm bn. Không kể hết đc ra đâu

Báo cáo sai phạm

ta có 1/2=5/10    => : 5/10= 1/5+ 3/10= 0,2+ 0,3

                               : 5/10=2/5+1/10 = 0,4 +0,1

                                : 1/2=1/2+0=0,5 +0,0


Báo cáo sai phạm

1/2=0,5

=> 0,5=0,1+0,4=0,2+0,3

=> 1/2=1/10+2/5=1/5+3/10 (rút gọn)


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 18 câu trả lời khác
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
4
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: