Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 200.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
HỎI ĐÁP
Tìm kiếm
dinhquangtruong
Gửi lúc: 22 tiếng trước (19:56)

A: Hai đơn vị liền nhau trong bản đơn vị đo diện tích hơn kém  nhau ... lần                                                                 B: Muốn nhân một số với 0,5 ta chia số đó cho ...                                                                                                                        ĐỀ BÀI KHÔNG SAI NHA CÁC BẠN !  TRẢ LỜI TỪNG Ý RA NHA


Toán lớp 5


5 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này

A: 10 lần

B: ta chỉ việc nhân số đó cho 2


Báo cáo sai phạm
dinhquangtruong đã chọn câu trả lời này

A: Hai đơn vị liền nhau trong bản đơn vị đo diện tích hơn kém  nhau .100.. lần                                                                 B: Muốn nhân một số với 0,5 ta chia số đó cho ...2                                               


Báo cáo sai phạm

MIK VIẾT XUỐNG DÒNG MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 2 câu trả lời khác
minhlam2110
Gửi lúc: 11:52 23-02-2020

Một bể nước có dạng hình lập phương có cạnh 1,2m (số đo trong lòng bể).Lượng nước trong bể bằng 75% thể tích của bể.Hỏi trong bể có bao nhiêu lít nước?


Toán lớp 5
Toán có lời văn


12 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này
Đổi 1,2m= 12 dm
Thể tích của cái bể là :
12 x 12 x12 = 1728 ( dm3 ) 
Trong bể có số nước là :
1728 : 100 x 75 = 1296 ( lít )
Đáp số: 1296 lít nước .
vote mk nha

Báo cáo sai phạm
minhlam2110 đã chọn câu trả lời này
Đổi 1,2m= 12 dm
Thể tích của cái bể là :
12 x 12 x12 = 1728 ( dm3 ) 
Trong bể có số nước là :
1728 : 100 x 75 = 1296 ( lít )
Đáp số: 1296 lít nước .

Báo cáo sai phạm
Đổi 1,2m= 12 dm
Thể tích của cái bể là :
12 x 12 x12 = 1728 ( dm3 ) 
Trong bể có số nước là :
1728 : 100 x 75 = 1296 ( lít )
Đáp số: 1296 lít nước .

Báo cáo sai phạm
Đổi 1,2m= 12 dm
Thể tích của cái bể là :
12 x 12 x12 = 1728 ( dm3 ) 
Trong bể có số nước là :
1728 : 100 x 75 = 1296 ( lít )
Đáp số: 1296 lít nước .
 

Báo cáo sai phạm
đổi 1,2m= 12 dm
thể tích của cái bể là 
12 x 12 x12 = 1728 ( dm3 ) 
trong bể có số nước là 
1728 : 100 x 75 = 1296 ( lít )
đáp số: 1296 lít nước 
 

Báo cáo sai phạm
đổi 1,2m= 12 dm
thể tích của cái bể là 
12 x 12 x12 = 1728 ( dm3 ) 
trong bể có số nước là 
1728 : 100 x 75 = 1296 ( lít )
đáp số: 1296 lít nước 
 

Báo cáo sai phạm
đổi 1,2m= 12 dm
thể tích của cái bể là 
12 x 12 x12 = 1728 ( dm3 ) 
trong bể có số nước là 
1728 : 100 x 75 = 1296 ( lít )
đáp số: 1296 lít nước 
 

Báo cáo sai phạm
đổi 1,2m= 12 dm
thể tích của cái bể là 
12 x 12 x12 = 1728 ( dm3 ) 
trong bể có số nước là 
1728 : 100 x 75 = 1296 ( lít )
đáp số: 1296 lít nước 
 

Báo cáo sai phạm
đổi 1,2m= 12 dm
thể tích của cái bể là 
12 x 12 x12 = 1728 ( dm3 ) 
trong bể có số nước là 
1728 : 100 x 75 = 1296 ( lít )
đáp số: 1296 lít nước 
 

Báo cáo sai phạm
đổi 1,2m= 12 dm
thể tích của cái bể là 
12 x 12 x12 = 1728 ( dm3 ) 
trong bể có số nước là 
1728 : 100 x 75 = 1296 ( lít )
đáp số: 1296 lít nước 

Báo cáo sai phạm

đổi 1,2m= 12 dm

thể tích của cái bể là 

12 x 12 x12 = 1728 ( dm3 ) 

trong bể có số nước là 

1728 : 100 x 75 = 1296 ( lít nước )

đáp số: 1296 lít nước 


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 9 câu trả lời khác
minhlam2110
Gửi lúc: 11:46 23-02-2020

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8 m;chiều rộng 1,3m và diện tích xung quanh là 9,3m2.Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.


Toán lớp 5
Toán có lời văn


4 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này
Chu vi đáy hình hộp chữ nhật là :
(1,8 + 1,3 ) x 2 = 6,2 (m)
Chiều cao hình hộp chữ nhật là 
9,3 : 6,2 = 1,5 (m)
Đáp số: 1,5m.
vote mk nha

Báo cáo sai phạm

Chu vi đáy hình hộp chữ nhật là :
(1,8 + 1,3 ) x 2 = 6,2 (m)
Chiều cao hình hộp chữ nhật là 
9,3 : 6,2 = 1,5 (m)
Đáp số: 1,5m.


Báo cáo sai phạm
Chu vi đáy hình hộp chữ nhật là :
(1,8 + 1,3 ) x 2 = 6,2 (m)
Chiều cao hình hộp chữ nhật là 
9,3 : 6,2 = 1,5 (m)
Đáp số: 1,5m.

Báo cáo sai phạm

chu vi đáy hình hộp chữ nhật là 

(1,8 + 1,3 ) x 2 = 6,2 (m)

chiều cao hình hộp chữ nhật là 

9,3 : 6,2 = 1,5 (m)

đáp số: 1,5m


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 1 câu trả lời khác
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: