Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 200.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
HỎI ĐÁP
Tìm kiếm
hieuvip22
Gửi lúc: -1905 giây trước(18:52)

4KB BẰNG bao nhiêu byte ? ( kết quả tính dc là số nguyên)

 trả lời đúng được vote 


Toán lớp 6
Số thực


2 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này
linhlinh_dang
Gửi lúc: 3 tiếng trước (14:57)

bài 1, có bao nhiêu số có 3 chữ số trong đó mỗi chữ số không được lặp lại quá 2 lần.


Toán lớp 6


5 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này
nguyenphuthuan
Gửi lúc: 8 tiếng trước (10:03)

Cho AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 7 cm. Hoi diem nao nam giua hai diem con lai?


Toán lớp 6


8 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này

vì AC>AB(4cm>3cm)

=> điểm A nằm giữa 2 điểm B và C

và AB+AC=3+4=7cm=BC

=> A là trung điểm của đoạn thẳng BC


Báo cáo sai phạm

bạn đố rồi off à điếm thúi rứa


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 5 câu trả lời khác
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
20
Điểm TT tuần
11
Điểm TT tuần
8
Điểm TT tuần
7
Điểm TT tuần
5
Điểm TT tuần
4
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
3
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: